top of page
  • Obrázek autoraDaniel Klega

Dopis investorům

Vážení investoři,


předem mi dovolte popřát vám hodně zdraví v současné složité situaci. Jedná se pro celou společnost o novou zkušenost, kdy musí obchod ustoupit ochraně zdraví. V Realitním Fondu Praha a.s. jsme přijali opatření, aby bylo chráněno zdraví našich zaměstnanců a zároveň byl zachován základní provoz. Pevně věřím, že i vám se daří ochránit sebe a svou rodinu a třeba se dokonce některým z vás povedlo využít období karantény k odpočinku, zklidnění a posílení imunity. Doufám, že toto období bude trvat jen několik měsíců a my se opět budeme moci setkat třeba na dalším představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana.


Na tomto místě krátce shrnu naše výsledky za rok 2019 a současnou tržní situaci, abyste věděli, jak si vaše investice stojí a třeba tak měli alespoň o jednu potenciální starost méně. Výsledky za rok 2019 dle mého dobře ukazují naši připravenost na následující období. V loňském roce jsme zvýšili obrat o 45 % a zisk společnosti před zdaněním o 39 % na bezmála 35 milionů Kč. Čistá aktiva společnosti vzrostla o 25 % na částku 295 milionů Kč. Již v loňském roce jsme zaznamenávali známky přehřívání realitního trhu, proto jsme utlumili naši akviziční aktivitu a zároveň zvýšili základní kapitál společnosti na 20 milionů Kč. S ohledem na nenadálý příchod koronavirové pandemie jsme přistoupili k nerozdělení zisku a jeho ponechání v rezervních fondech, neboť jsme vstoupili do období zásadní nejistoty. V rámci přípravy na toto období jsme zvýšili vlastní kapitál společnosti na částku 75 milionů Kč. Společnost splatila své závazky u investičních fondů a v současné době nemá žádné otevřené úvěry u bank. Dále pracujeme na vytvoření hotovostní rezervy ve výši bezmála 100 miliónů Kč, kterou budeme udržovat na různých bankovních účtech a vysoce likvidních aktivech. Cítíme se tak velmi dobře připraveni na nadcházející období, což nám umožní využít příležitosti, které se v rámci změn na trhu nemovitostí zcela jistě objeví. Vysokou míru hotovosti budeme držet do doby, kdy se alespoň částečně projeví dopady koronavirové pandemie na realitní trh.


Tato situace je pro celý svět nová a zcela bezprecedentní. Náš předpoklad je, že období nejistoty potrvá několik měsíců, po jejichž uplynutí očekáváme výrazné zvýšení naší akviziční aktivity. Období, kdy se v realitním trhu prodalo téměř „cokoliv“, je u konce. Výpadkem české ekonomiky budou nejvíce zasaženy domácnosti, které se mohou dostat do problémů se splácením hypotečních úvěrů. Opět bude platit, že lokalita je vším. Někteří kolegové odhadují ztráty cenové úrovně realitního trhu až na 20 % z cen roku 2019. Osobně se domnívám, že bude nyní hodně záležet na lokalitě a kvalitě nemovitosti. Problém převisu poptávky nad nabídkou se nevyřešil, jen se nyní trochu rozvolnil v čase a prémiové lokality budou změnou cen postiženy jen velmi málo. Přesnější vývoj ale ukáže až několik příštích měsíců, kdy poleví současný nouzový stav. My budeme trh po celu dobu pečlivě sledovat a analyzovat, aby se nám podařilo naši velmi dobrou připravenost proměnit v budoucí zisky a další navýšení hodnoty společnosti.


Již od studií jsem fandou teorie rakouského ekonoma Josepha Schumpetera o Kreativní destrukci, kdy v recesi zaniknou již neefektivní způsoby podnikání, a naopak se vytvoří prostor pro nové, efektivnější, čímž se nakonec obohatí celá společnost. Proto považuji hospodářskou recesi, ať už je způsobená jakýmkoliv jevem, za běžnou součást hospodářského cyklu. V posledních letech byl cítit tlak na změny ve struktuře průmyslu způsobené rozvojem internetu, osobní elektroniky, 3D tisku a dalších pokročilých technologií. Někteří ekonomové dokonce hovořili o třetí průmyslové revoluci. Bydlení ale vždy zůstane zásadní potřebou každého z nás, a proto si nemyslím, že by naše podnikání bylo dlouhodobě ohroženo, naopak pevně věřím, že Česká republika se svým tradičně přizpůsobivým, inteligentním a kvalifikovaným obyvatelstvem vyjde z této recese bohatší a úspěšnější a vznikne tak poptávka po ještě kvalitnějších nemovitostech v těch nejlepších lokalitách.


Závěrem bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za důvěru a požádat vás o ni i do dalších měsíců a let. Ze všeho nejvíc vám všem přeji pevné nervy a hlavně hodně zdraví!


S pozdravem,

PhDr. Daniel Klega, M. Sc., předseda představenstva

Comments


bottom of page