Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 30. 6. 2020.

© 2020 Realitní Fond Praha a.s. Web vytvořil Martin.