Přehled o peněžních tocích za období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018.