Dokumenty

Všechny dokumenty jsou volně ke zhlédnutí nebo stažení ve formátu PDF.

Výroční zpráva za rok

2019

Rozvaha v plném rozsahu ke dni

30. 6. 2020

Výroční zpráva za rok

2018

Přehled o peněžních tocích za období

1. 1. 2018 až 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni

30. 6. 2020

© 2020 Realitní Fond Praha a.s. Web vytvořil Martin.