top of page

Dokumenty

Všechny dokumenty jsou volně ke zhlédnutí nebo stažení ve formátu PDF.

Výroční zpráva za rok 2021 včetně zprávy auditora

EMisní podmínky dluhopisů
RFP IV - 6,0/26

Konečné podmínky
emise
RFP I - 6,0/26

Výroční zpráva za rok

2018

Výroční zpráva za rok 2020 včetně zprávy auditora

Konečné podmínky
emise
RFP III - 7,0/28

Mezitimní účetní závěrka ke dni

30. 6. 2020

Přehled o peněžních tocích za období

1. 1. 2018 až 31. 12. 2018

Základní prospekt

Dluhopisový program  

Konečné podmínky
emise
RFP II - 6,0/26

Výroční zpráva za rok

2019

bottom of page