top of page

Mezitimní účetní závěrka ke dni 30. 6. 2020.

 

Tento dokument obsahuje:

Rozvahu v plném rozsahu ke dni 30. 6. 2020

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 30. 6. 2020

Přílohu v účetní závěrce ke dni 30. 6. 2020

bottom of page