top of page
  • Obrázek autoraTereza Randýsková

Nový stavební zákon – na co se těšit a čeho se bát? A jak je to s jeho účinností?

Slibované zkrácení průměrné doby povolení ke stavbě z 5,4 roku na jeden jediný rok se jeví jako největší přednost nového stavebního zákona (NSZ). Již v polovině roku 2020 se na něm shodla vláda a poslala ho do Sněmovny. Jeho platnost je přislíbena od května roku 2021, účinnost ale bude nabíhat postupně, až dojde k jejímu završení plnou digitalizací v červenci roku 2023.

Podle ministerstva pro místní rozvoj by tento zákon měl především výrazně urychlit infrastrukturu. Díky obsahu řady principů by měl stavebník do roka vědět, zda může stavět či nikoliv. NSZ zároveň obsahuje zpřesnění možností přezkumu závazných stanovisek. Pomalé povolovací procesy, které jsou hlavní překážkou rozvoje, jsou nově nahrazeny jediným povolením.

Doufejme, že se díky NZS podaří vyzdvihnout ČR v rámci žebříčku délky povolovacích procesů od Světové banky, kde se nacházíme na ostudném 157. místě ze 190 zemí.

Dalším přínosem a velkým krokem vpřed bude pak možnost podání žádosti o povolení pomocí elektronického systému s názvem Portál stavebníka.


Zásadní novinkou je zavedení územního rozvojového plánu, který bude platný pro celou Českou republiku. Ten by měl vyřešit problém s velkými rozdíly v povoleních ke stavbě mezi jednotlivými kraji. Tyto povolovací procesy v návrhu NSZ zároveň vymezují nové instituty a pojmy. Má vzniknout jednotná soustava stavebních úřadů z přenesené působnosti obcí a krajů a nad nimi pak bude stát Nejvyšší stavební úřad. Dojde také k rozdělení staveb do několika skupin, definování pojmu bytový dům a k vymezení základní povinnost stavebníků.


Jako jeden z několika problémů nového návrhu stavebního zákona se však jeví například jeho ne-flexibilita a špatně řešené již výše zmíněné územní plánování. Města proto navrhují doplnění paragrafu tak, aby statutární města mohla mít vlastní městské stavební předpisy. Je také zásadní, aby nedošlo ke zrušení Pražských stavebních předpisů - tímto krokem by jinak v hlavním městem opět došlo k chaosu.


Jen praxe ukáže, zda se dočkáme slibovaného zjednodušení, zefektivnění a zrychlení správních procesů. Zásadní změna však byla již více než žádaná, jelikož každá novelizace stavebního zákona doteď spíše jen situaci zhoršovala.

 

Zdroj informací:

Ministerstvo pro místní rozvoj - mmr.cz

Comments


bottom of page