top of page
  • Obrázek autoraTereza Randýsková

Smlouvy v transakcích s nemovitostmi

První smlouvou, se kterou se v praxi setkáte jako klient, který si přišel koupit byt či dům, a využil při tom služeb realitní kanceláře, bývá standardně smlouva o zprostředkování. V ní si s realitní kanceláří dohodnete podmínky celé transakce, včetně odměny realitní kanceláře.


Dalším dokumentem, se kterým se v praxi nejspíše při koupi či prodeji nemovitosti setkáte, bude rezervační smlouva. Jedná se standardně o dvoustrannou či třístrannou dohodu mezi realitní kanceláří, zájemcem o koupi nemovitosti a případné též vlastníkem dané nemovitosti. Samozřejmě není pravdou, že by ji klient okamžitě musel podepsat; slušní realitní zprostředkovatelé Vám poskytnou čas a prostor k jejím úpravám a zapracují Vaše připomínky k oboustranné spokojenosti. Rozhodně neplatí, že čím dražší je předmětná nemovitost, kterou klient kupuje, tím vetší prostor by měl od realitní kanceláře ve věci připomínek ke smlouvě dostat. Naopak i klient, který si kupuje nemovitost levnější (řekněme za 3 až 5 milionů Kč, což je dnes na realitním trhu považováno za malou nemovitost), by se měl ozvat a dožadovat se svých práv při připomínkování veškerých smluv. Rezervační smlouva obsahuje především podrobnou úpravu úhrady rezervačního poplatku a smluvní pokuty pro případ, že by kterákoliv ze smluvních stran v transakci ze své vůle nepokračovala a jejím primárním účelem je samozřejmě rezervace dané nemovitosti ve prospěch klienta po předem stanovenou dobu.


V průběhu rezervační doby je dobré, aby si smluvní strany ujasnily finální znění kupní smlouvy a případně též (využívají-li v transakci služeb advokátní úschovy) smlouvy o advokátní úschově. Většina realitních kanceláří zprostředkovává v rámci svých služeb klientovi právní servis, který spočívá v sepisu smluvní dokumentace, v jejím revidování na základě požadavků klienta či protistrany a též v zajištění služby advokátní úschovy. Tuto službu nelze než doporučit, neboť při převodu nemovitostí je zapotřebí zvýšená ochrana obou smluvních stran z důvodu, že samotným podpisem kupní smlouvy ještě nedochází k převodu vlastnického práva (to se stává až zápisem do katastru nemovitostí, tedy zhruba měsíc po podpisu smlouvy), a zároveň standardně není kupující schopen kupní cenu zaplatit ihned při podpisu kupní smlouvy (bere si např. hypotéku). Služba advokátní úschovy tento problém řeší, neboť nezávislá třetí osoba pomůže tyto nejistoty smluvních stran překlenout a vydá listiny a peníze z úschovy pouze za předem stanovených podmínek a až v dohodnutém termínu ke spokojenosti obou smluvních stran.


Mezistupněm mezi rezervační dohodou a kupní smlouvou ještě někdy může být smlouva o smlouvě budoucí kupní, která je uzavírána nejčastěji v případě nově budovaných nemovitostí, které ještě nejsou dokončené, a je tak na místě podpis finální kupní smlouvy odložit až do budoucna.


Co se týče naší společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s., máme široké personální zázemí a spolupracujeme mimo jiné například s realitní společností House Heroes s.r.o. či advokátní kanceláří Rezek a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Umíme Vám tak zajistit a poskytnout všestranné služby od A do Z, co se nákupu či prodeje nemovitosti týče, a to včetně zajištění financování. Finance a nemovitosti nás baví, a proto našim klientům rádi se vším na odborné úrovni pomůžeme a poskytneme podporu od našeho silného právního zázemí. Prioritou je pro nás Vaše znalost a pochopení obsahu veškerých dokumentů, které se chystáte podepsat a následná oboustranná spokojenost.

Comments


bottom of page