top of page
  • Obrázek autoraTereza Randýsková

Nemovitosti a jejich prodej v insolvenci

Insolvence, platební neschopnost nebo známé slovní spojení – osobní bankrot. Synonyma, kterým však ne každý tak úplně rozumí.


Insolvenční řízení je druh soudního řízení, ve kterém dochází k řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. Tento dlužník má vždy více věřitelů a není již schopen dostát svým finančním závazkům a dluhy řádně splácet. Cílem insolvenčního řízení je co nejvyšší a poměrné uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů, a s tím spojené řešení tíživé životní situace dlužníka. Cílem tedy není jen pomoci dlužníkovi vypořádat se se svými dluhy a dostat šanci začít znovu, ale zároveň poskytnout šanci věřitelům, kteří díky insolvenčnímu řízení dlužníka mohou získat alespoň část svých pohledávek zpět.


V rámci insolvenčního řízení se uspokojují jakékoliv pohledávky. Může se tedy jednat o pohledávky plynoucí z bankovních, ale i nebankovních půjček, pohledávky na nájemné, elektřinu, vodu nebo plyn, dluhy vzniklé za telekomunikační služby či pohledávky za sociální a zdravotní pojištění a mnoho dalších. Od rozhodnutí o úpadku dlužníka zároveň dlužníkovi nevznikají u těchto jeho dluhů žádné další úroky. Soud rozhodne o úpadku, pokud má dlužník alespoň dva věřitele, jsou alespoň dva jeho dluhy po splatnosti déle než 30 dní a pokud, jak již bylo řečeno není schopen své dluhy splácet.


Úpadek dlužníka je možno řešit tzv. konkurzem, reorganizací či oddlužením. U fyzických osob se obvykle řeší úpadek jedním ze způsobu oddlužení, kterými jsou zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Právě způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je nejčastějším způsobem řešení platební neschopnosti dlužníka -fyzické osoby. Při tomto způsobu oddlužení insolvenční soud uloží dlužníkovi, aby platil věřitelům každý měsíc určenou částku.

V insolvenčním řízení je dlužníkovi ustanoven insolvenční správce. Jeho úkolem je v rámci možností dlužníkova majetku a příjmů nastalou insolvenci vyřešit – zpravidla tedy dojde k rozprodeji majetku a úhradě dluhů zajištěných věřitelů a dle výše výtěžku i poměrné úhradě dluhů nezajištěných věřitelů.


Co se týče nemovitostí, jedním ze způsobů nabytí nemovitosti je právě účast ve veřejné dražbě na základě exekucí či insolvenčních řízení. Tyto procesy jsou provázeny množstvím administrativních požadavků ze stran exekutorů, zmiňovaných insolvenčních správců nebo i věřitelů dlužníka a vlastníka nemovitosti. Problém nastává, když se majitel z domu odmítá vystěhovat, nebo ho záměrně před vystěhováním poškodí či zanechá plný nepořádku.Insolvence vlastníka nemovitosti tedy většinou vede k prodeji nemovitosti v dražbě. Insolvenční správce po prohlášení úpadku a zahájení insolvenčního řízení provede soupis veškerého majetku dlužníka. Ceny nemovitostí v dražbách bývají nižší, jelikož je u nich rozhodující čas. V případě vydražení nemovitosti je potřeba také počítat s tím, že k nastěhování nemusí dojít okamžitě.

Prodej realit kvůli zvýšenému počtu úpadků dlužníků v posledních letech roste. Přibývá totiž lidí, kteří nejsou schopni splácet například hypotéku, a tak jsou nuceni byt nebo dům prodat. Důvodem, proč nuceně prodávaných nemovitostí přibývá, může být zvyšování hypotečních úrokových sazeb. Pro lidi, kteří sjednávali před pár lety hypotéku s nižším úrokem, tak po uplynutí určité lhůty fixace může nastat problém právě s vyšší splátkou, na kterou zpravidla nedosáhnou.

Doporučujeme před nákupem nemovitosti zvážit všechna rizika a v budoucnosti se tak vyhnout nepříjemnému zadlužení a případně následné insolvenci. REALITNÍ FOND PRAHA a.s. Vám díky dlouholeté zkušenosti na trhu realit velmi rád poradí, ať už se otázky týkají nemovitostí či financí.

Comments


bottom of page