top of page
  • Obrázek autoraTereza Randýsková

Předkupní právo a jeho změny od přijetí nového občanského zákoníku

Již před více než půl rokem, přesněji tedy 1. 7. 2020, došlo k zásadní změně předkupního práva k nemovitosti. Během koronavirové pandemie se jednalo o jednu z mála pozitivních změn a i přesto, že ke zrušení předkupního práva došlo již v polovině loňského roku, mohla tato informace zapadnout mezi zprávami týkajícími se koronaviru, karantény, či zhoršující se ekonomické situace v České republice. Jedná se však o důležitou znalost pro všechny, kdo o prodeji či koupi nemovitosti v této době přemýšlejí.

Zrušení předkupního práva, ke kterému došlo současně s účinností nového občanského zákoníku (tedy ke dni 1. 1. 2014), trvalo pouze 4 roky, a zákonné předkupní právo tak počátkem roku 2018 opět vstoupilo v platnost. Nejednalo se pouze o nepříjemnost pro investory, ale také pro mnoho vlastníků nemovitostí. V období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2020 tedy nebylo možné prodat podíl na nemovitosti bez toho, aniž byste ho nejprve nabídli ostatním spoluvlastníkům. K výjimce docházelo například jen při převodu v rámci rodiny, nebo v případě, kdy by v důsledku rozdělení nemovitosti došlo k jejímu znehodnocení.


Změna předkupního práva tedy v současné době znamená, že pokud chcete nemovitost prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na této nemovitosti nikomu ze spoluvlastníků nabízet. Výjimka nastává v případě, kdy bylo spoluvlastnictví založeno právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, tedy např. při zdědění nemovitosti. V takové situaci budete mít povinnost nabídnout nemovitost spoluvlastníkům jen prvních 6 měsíců; po uplynutí této lhůty bude i tento převod bez nutnosti nabídky předkupního práva spoluvlastníkům.


Tato změna přinesla usnadnění převodů především u bytů, ke kterým mají jejich majitelé sklepy, garážová stání nebo předzahrádky. Stejně tak převod podílů na pozemcích s často nízkou hodnotou mohl znamenat vyšší náklady na dodržení nabídky předkupního práva, než byla vůbec samotná cena nemovitosti.

Změna předkupního práva tak přinesla příležitost pro mnoho investorů, kteří se do roku 2018 zaměřovali na odkup podílů. Možnost odkupu zadlužených nemovitostí, resp. podílů na nich, na které se zaměřuje i REALITNÍ FOND PRAHA a.s., se tak znovu otevřela. Na trhu se totiž často objevují příležitosti, kdy se spoluvlastníci nejsou schopni domluvit na společném postupu při prodeji nemovitosti, například v případech dědictví nemovitostí mezi dva sourozence.


Pokud přemýšlíte o prodeji nemovitosti nebo určitého podílu na nemovitosti, REALITNÍ FOND PRAHA a.s. Vám v takovém případě může být dobrým rádcem i potencionálním kupcem. Neváhejte se na nás tedy kdykoliv obrátit.

Comments


bottom of page